Köp biljett

Parkregler

Vi vill att Leksand Sommarland ska vara en fin plats att besöka för både stora och små. Läs igenom och följ våra säkerhetsregler nedan och hjälp oss fortsätta vara en nöjespark där både personal och gäster känner sig trygga.
Tack på förhand och vi ses i parken!

Följande är inte tillåtet att medta vid besöket:

 • Alkohol och andra droger.
 • Djur förutom ledarhundar.
 • Grillar, gasolspisar eller liknande.
 • Ljudanläggningar.
 • Egna fordon av något slag.
 • Drönare.
 • Bollar, frisbees eller andra egna kastleksaker.
 • Andra föremål som bedöms kunna utgöra fara för Park eller person.
 • Parkvärdarna kan komma att genomföra en säkerhetskontroll och kontrollera medhavda väskor och liknande för att bevilja tillträde till parken.

Allmänna ordningsregler:

 • På Leksand Sommarland behandlar alla varandra med respekt.
 • Giltig entrébiljett måste kunna uppvisas på personalens anmodan.
 • Det är inte tillåtet att tränga sig före i köer.
 • Det är inte tillåtet att vara märkbart påverkad av alkohol eller andra substanser.
 • Följ alltid personalens anvisningar och de specifika regler som gäller vid respektive attraktion eller plats.
 • Rökning är endast tillåtet på anvisade rökplatser. Detta gäller även elektroniska cigaretter, vattenpipor och liknande.
 • Eldningsförbud råder i hela parken.
 • Hela eller delar av parken och dess attraktioner kan komma att stängas av tillfälligt på grund av reparation, väder eller andra anledningar kopplade till säkerheten i Parken. Ingen kompensation av entréavgift utgår i sådant fall.
 • Vissa attraktioner har längd-, vikt- och/eller åldersgränser för din säkerhet.
 • Det är inte tillåtet att bryta mot lag eller ordningsföreskrifter.
 • Det är inte tillåtet att använda sig av kläder, symboler eller uttryck som kan upplevas stötande eller olämpliga.
 • Det är inte tillåtet att ta fysisk kontakt med personal eller andra gäster.
 • Barn under 12 år får inte vistas ensamma i parken. Minderåriga som vistas i parken utan direkt tillsyn av vuxen måste ha eller kunna telefonnumret till ansvarig vuxen.
 • Det är inte tillåtet att störa den allmänna ordningen eller att motarbeta Parkens eller myndigheters arbete med att upprätthålla ordningen.

Badregler:

 • Foto- och filmningsförbud gäller i hela vattenlandet och vid alla övriga badaktiviteter.
 • Föräldrar ansvarar alltid för sina barn.
 • Egna badleksaker får inte användas i våra pooler och aktiviteter.
 • Bad är endast tillåtet i kläder avsedda för bad.
 • Duscha innan du hoppar i poolerna.
 • Ej simkunniga skall använda armpuffar eller flytväst.
 • För att få bada ensam måste du vara simkunnig och minst 12 år fyllda.
 • Små barn skall använda badblöja.

Säkerhet

Hur fungerar er säkerhetsorganisation?

  Vi ser säkerhet som högsta prioritet och driver ett stort förebyggande säkerhetsarbete. Högst ansvarig för säkerhetsarbetet är vår VD. Vår säkerhetsansvarige leder och driver arbetet tillsammans med alla i ansvarsposition och alla medarbetare har tydliga roller, uppgifter och särskild utbildning för att parken ska vara säker för alla.

Besiktigas era attraktioner?

  Våra attraktioner kontrolleras årligen av oberoende besiktningsmän från besiktningsföretag med specialistkompetens för respektive attraktion.

Hur kontrollerar ni era attraktioner?

  Alla våra attraktioner genomgår varje dag en säkerhetskontroll som dokumenteras innan de är godkända att öppna för dagen. Dessutom genomför våra tekniker djupare kontroller vecko-/månads- och årsvis enligt tillverkarnas instruktioner och de standarder som gäller.

Hur behandlar ni tillbud och olyckor?

  ALLA våra medarbetare och aktivitetsvärdar deltar i och har viktiga roller i arbetet med att fånga upp och rapportera risker och händelser. Alla medarbetare som har ansvarsfunktioner är dessutom särskilt utbildade i att dokumentera, bedöma och hantera uppkomna händelser för att fortsätta driva en säker park.